Hoppa till innehåll

Svenska för invandrare, SFI

Sfi - Svenska för invandrare ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. 

Utbildningen ska också ge grundläggande förmåga att läsa och skriva till dig som inte kan det. Det gäller även dig som har kort skolbakgrund eller har ett annat skriftspråk. Kursen och böckerna som används är gratis.

Du anmäler dig till sfi genom att söka via vår kurskatalog. Du önskar skola i samband med att du anmäler dig.

Anmäl dig till sfi

Efter att du har registrerat dig granskas din anmälan och du kan komma att bli kallad till en pedagogisk kartläggning och/eller ett samtal med en studie- och yrkesvägledare.