Hoppa till innehåll

Paket Vårdbiträde Agila Institutet VUX Flex

Vård och omsorg

Flexibel kurs, 800 poäng

Vårdbiträde Agila Institutet VUX
Flexibla studier
Vi har specialiserat oss på att utbilda undersköterskor. Du lånar all kurslitteratur gratis och vi hjälper dig söka CSN Det är en Flexibel utbildning där du väljer om du vill delta undervisning i skolan eller om du vill studera på distans. Vi har skolor i Vallby och i City.

För heltidsstudier ska minst 15 timmar undervisningstid per vecka av behörig lärare på plats erbjudas
 

  

 

 

Förkunskapskrav

Sökande skall vara behörig sista ansökningsdag. Förkunskaper som krävs för att ha förutsättningar att klara denna utbildning är Svenska, Svenska som andraspråk och Matematik (delkurs 2) grundläggande nivå. Bifoga betyg eller intyg som stärker motsvarande kunskaper. Om formella betyg saknas görs en bedömning av om motsvarande kunskaper finns utifrån de handlingar som lämnats.
 

Ämnes-/kursplan

VOXAAN

Anmälningskod

VÅRDB AGILIA

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.