Hoppa till innehåll

Betygsdatabasen stängd 2-10 december Slutbetyg/Gymnasieexamen

Betygsdatabasen  Beda är stängd 2 december – 10 december.
För att vi ska kunna garantera att vi hinner utfärda Slutbetyg/Gymnasieexamen innan betygsdatabasen stänger så är sista beställningsdag av Slutbetyg/Gymnasieexamen den 6 november.